İstaş Transport A.Ş has been operating in the transportation sector for three generations with years of family experience. It meets the logistics solutions of importers and exporters with its service network by meeting the requirements of a competent logistics company with experienced managers. Instead of trying to form a line and a single country that is doing business in the sector imports all countries of the world, notably in the Middle East countries from Turkey offers export and transport projects. With its world-class service quality and sustainable success, İstaş is rapidly advancing towards becoming a global player. Istaş, which has accomplished successful works in all the sectors it has been operating since its establishment, adds a difference to the logistics world by reflecting its innovative projects to its business processes.

MISSION
İstaş Transport is a company that produces fast, economical, reliable and flexible logistics solutions thanks to its experienced expert staff and equipment equipped with advanced technology. For this purpose, it prioritizes customer satisfaction and therefore employee satisfaction. It is proud to contribute to the national economy with the returns of its quality service and to fulfill its social responsibilities with its participation in non-governmental organizations.

VISION
İstaş Transport works to ensure that the logistics solutions it offers meet not only the current needs of its customers but also their future needs. For this purpose, it aims to be the leading company that sets the standards in its sector with the infrastructure it has established and the technological investments it will make.
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye
istaş Transport ağır nakliye

C2 Document

Wiew

Tio Document

Wiew

ISO Document

Wiew

İstaş Transport A.Ş. olarak, “En Değerli Sermayemiz İnsan Kaynağımızdır” ilkesini benimsemiştir.

Bize Katılın
İş ilanlarımız kariyer.net üzerinden yayınlanmaktadır.
Kariyer.net iş fırsatlarını görmek ve başvuru yapmak için tıklayınız.

Genel başvurular ve staj için özgeçmişinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

İstaş ilke ve prensiplerine dayalı geliştirilen politikamız, başarılarımızın sürdürülebilir olmasını sağlama yönünde tüm paydaşlarımıza odaklanmayı ve sürekli gelişmeyi esas almaktadır.

İstaş Transport A.Ş, kurumsal bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin korunması için bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS), kurulmasını, uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı beyan ve taahhüt eder,

İstaş Transport A.Ş olarak; iş ortaklarının rekabet gücüne katma değer sağlama ilkemiz doğrultusunda ;
İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek,
Esnek ve hızlı karar alan çalışanlarımız ile sonuç odaklı geliştirdikleri çözümlerle iş ortaklarımızın verimliliğini artırmayı,
İşin tasarımı, pazarın ölçümlenmesinde iş ortaklarımıza sunduğumuz süreçlerle onların rekabetçiliğine değer üretmeyi,
Kalite ve tedarik zincirlerini sürekli gelişimi,
Sürekli gelişim için çalışanlarımıza ve teknolojiye yatırım yapmayı,
Mevcut sistem ve süreçlerimizi teknolojideki gelişimlerle paralel olarak sürekli yenileyerek, müşterileri beklentilerimiz ve uygulanabilir yasal gereklilikler çerçevesinde yenilikçi çözümler sunmayı, taahhüt ederiz.

İstaş Transport A.Ş’ de, çalışanlarımızın refah düzeyini arttırarak, uygulanabilir yasal gereklilikler, müşteri, firma, paydaş beklentileri, uluslararası ve ulusal kabul görmüş standartlar doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanmasını, sürekliliğinin ve sürekli iyileştirilmesini,
Bu kapsamda; lojistik sektörünün standartlarını oluşturarak sektörde öncü olmak «güvenli ve güvenilir lojistik» kültürünü oluşturma amacımız doğrultusunda;
Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesini,
Sağlık bozulmalarının ve yaralanmalarının önlenmesini,
İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini,
Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı izlemeyi, iyileştirmeyi ve gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılmasını taahhüt ediyoruz.

İstaş Transport A.Ş olarak, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Koruma” ilkesi doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz tüm süreçlerde;
Uygulanabilir yasal ve diğer yükümlülüklere uymayı,
Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak, sürekli izlemeyi ve geliştirmeyi,
Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
Atıkları kaynağında azaltmayı,
Teknolojik imkânlar doğrultusunda çevresel kirlenmeyi önlemeyi,
Tüm çalışanlarımıza çevre sorumluluk bilincini arttırmak amacıyla, çevrenin korunması konularında eğitimler vermeyi,
İş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

İstaş Transport A.Ş olarak; müşterilerimizin isteklerini yerine getirirken “müşteri odaklılık” ilkesi, uygulanabilir yasal ve diğer yükümlülükler ve uluslar arası kabul görmüş yönetim sistemi standartları doğrultusunda;

Müşteri memnuniyeti ve şikâyet yönetim sisteminin temel prensipleri olan;
Şeffaflık
Erişilebilirlik
Cevap Verebilirlik
Objektiflik
Gizlilik
Müşteri odaklılık
Hesap verebilirlik
Sürekli iyileştirme
prensiplerini temel almayı, müşteri memnuniyetsizliği durumunda nedenini araştırarak, tekrarını önleyici faaliyetleri gerçekleştirmeyi, müşterilerimizi bilgilendirmeyi ve süreçlerimizi iyileştirmeyi taahhüt ederiz.